วีดีโอ

เครื่องทำภาชนะอลูมิเนียมฟอยล์อัตโนมัติเต็มรูปแบบพร้อมแม่พิมพ์ 4 ช่อง

เครื่องบรรจุอาหารอลูมิเนียมฟอยล์พร้อมแม่พิมพ์ 5 ช่อง

เครื่องทำภาชนะอลูมิเนียมฟอยล์อัตโนมัติเต็มรูปแบบพร้อมแม่พิมพ์ 3 ช่อง

เครื่องทำภาชนะอลูมิเนียมฟอยล์กึ่งอัตโนมัติ

แม่พิมพ์ทำภาชนะอลูมิเนียมฟอยล์แบบไม่มีเว็บ

ภาชนะฟอยล์อลูมิเนียมผนังเรียบ